ПОДОВИ НАСТИЛКИ И ИНТЕРИОРНИ ПОКРИТИЯ С ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ НА КОМПОЗИТНИЯ КАМЪК НА QUARELLA.
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ.
Следващите инструкции трябва да се считат за насоки за обикновено ползване във вътрешни пространства и по никакъв начин не заместват отговорностите на специалистите по монтажа.
 Ако се ползва в условия, различаващи се от тези при обикновеното гражданско строителство, например при тежки товари, специфични термохидрометрични условия, силно излагане на слънце или големи размери, препоръчваме да се свържете с техници – специалисти за оценка.
 Правилата за правилното поставяне на материалите на Quarella не се различават съществено от тези за керамичните материали и са приложими за всички продукти, разработени на мраморна, кварцова и Evo основа.
 •  Плочките трябва да се съхраняват в сухо, закрито пространство при температура не по-ниска от +5°C.
 •  При нормални условия препоръчваме бързо втвърдяващи се свързващи вещества на циментова основа с ниско водно съдържание (например, Granirapid на Mapei) като същите се използват и при керамични материали и естествен камък. При плочките с размер „X-L” трябва да се използват подпори или специални стягащи, двукомпонентни полиуретанови свързващи вещества. „Rosso Levanto” и „Verde Tirreno” съдържат естествени материали, които са особено чувствителни към влага и поради това понякога се изисква употребата на свързващи вещества без съдържание на вода.
 •  Проверете дали свързващото вещество е прилепнало към цялата задна повърхност на плочката.
 •  Подложният пласт трябва да бъде чист, компактен и сух (с относителна влажност по-малка от 2%) и да има якост на огъване не по-малка от 1 N/m².
 •  Препоръчваме закрепването на плочките една към друга с фуги от по 2-3 mm, които могат да бъдат уплътнявани със стандартни продукти като циментов разтвор, ползвани и при керамичните плочки.
 •  Температурните фуги трябва да са еластични (чрез използване на деформируема специално разработена система за фугиране като силикон или PVC) и трябва да се поставят по протежението на стените. Повърхностните разширения трябва да са около 4-5 mts x 4-5 mts.
 •  Композитният камък може да се използва при отоплявани подове. В тези случай подложният пласт трябва да бъде абсолютно сух и температурните фуги трябва да се поставят много внимателно.
 •  Плочките могат лесно да се срязват на място и да се адаптира техния размер.
 •  Всички продукти, особено тези на базата на мрамор, трябва да се покриват след поставянето на плочките за да се избегнат повреди и надрасквания по време на строителните работи.
 •  Петната от лепило или уплътнител трябва да се отстраняват възможно най-бързо. Строителният обект трябва да се почиства с неутрални детергенти. Използването на киселинни детергенти трябва задължително да се избягва при материалите на мраморна основа.
 •  Продуктите, изрязани по специална поръчка, стъпалата и первазите на прозорците се монтират по същия начин както и естествения камък.