ПОДДРЪЖКА НА КАМЕННИТЕ НАСТИЛКИ QUARELLA
ОБЩИ ПРАВИЛА
Следващите инструкции трябва да се считат за насоки при обикновеното ползване на закрито и по никакъв начин не заместват отговорностите на крайния потребител.
 Ако се нанасят върху повърхности, които не са полирани или изгладени (400), или не се ползват при специфични условия, ви препоръчваме да се свържете със специализирани техници за оценка.
 Изискванията за грижи и поддръжка на продуктите Quarella са различни за тези на мраморна и кварцова основа и серията Evo.
  Наличието на изкуствено свързващо вещество придава на всички материали Quarella висока степен на устойчивост към абсорбиране на вода, което улеснява и тяхното почистване.
  СТАНДАРТНА ПОДДРЪЖКА НА ПОЛИРАНИ ПОВЪРХНОСТИ (МРАМОР, КВАРЦ И EVO)
Тези повърхности не изискват никаква защитна обработка или ползване на специални детергенти.
 Стандартните предлагани на пазара продукти за почистване на керамични подове могат да се използват при условие че са неутрални.
 Добавянето на восък към водата за почистване спомага за запазването на първоначалния блясък през годините.
Редовното третиране с продукти за естествен камък (например, Fila Stoneplus наFila) има умерен предпазен ефект.
 Препоръчително е цялостно и периодично да се извършва машинно измиване на полираните повърхности със специални детергенти за естествен камък (например, Fila Cleaner на Fila).
 Да се избягва продължителен контакт със силно алкални субстанции. Не трябва да се ползват избелващи препарати за почистване, тъй като те са киселинни, корозивни и токсични и имат същия ефект върху плочките и циментовия разтвор както и обикновения оцет.
 Никога не трябва да се използват абразивни почистващи прахове за почистване повърхността на плочките. Абразивните прахове ще оставят утайка, която притъпява оригиналния блясък на плочката.
 Поставете килими за изтриване по всички входове, за да се предотврати внасянето на мръсотия от стъпки. Килимите трябва да влизат приблизително 2-3 метра навътре в коридора.
  СТАНДАРТНА ПОДДРЪЖКА НА ЗАГЛАДЕНИ ПОВЪРХНОСТИ (МРАМОР, КВАРЦ И EVO)
В сравнение с полираните повърхности, загладените са по склонни към натрупване на замърсяване върху повърхностния слой.
При по-светлите разцветки е препоръчително материала да се третира с уплътнители, които повече или по-малко образуват покривен слой или препарати за подсилване на цветовете (например, „MP 90” или „Hydrorep” на Fila).
  СТАНДАРТНА ПОДДРЪЖКА НА ОБРАБОТЕНИ С ЧЕТКА ПОВЪРХНОСТИ („ШЕНИЛ” И „КАДИФЕ”)
След поставянето им определено препоръчваме третирането на повърхността с уплътнители (например „Stoneplus” на Fila). При нанасяне или изработване на този покривен слой е много важно да се погрижите повърхността да се поддържа чиста и всякакви следи от замърсяване, лепило, прах, получена при рязането и материали от фугите да се отстраняват веднага..
  СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА МАТЕРИАЛИ НА МРАМОРНА ОСНОВА
Повреди, причинени от киселинни вещества. Повредите, причинени от киселинни вещества атакуват естествения мрамор, съдържан в каменните настилки на Quarella по химически начин, което води до образуване на непрозрачни кръгове. Затова е изключително важно за материалите на мраморна основа да не се допуска контакта им с киселинни течности, които трябва да се отстраняват възможно най-бързо и внимателно. Това важи за всички органични течности (например, напитки или храни) които по принцип са леко киселинни.
  Непрозрачните кръгове могат да се отстранят чрез повторно полиране на повредената повърхност. Тази операция може да се изпълни ръчно като се използват диамантени дискове за ремонтни работи от малък мащаб, след което може да се окаже необходимо да се третира цялата повърхност с "излъскващ прахообразен препарат" или с кристализиращ продукт (например, „Fila Kristal” на Fila) за да се възстанови първоначалния вид на полираната повърхност. За тази цел в търговската мрежа се предлагат пълни комплекти за ремонтни работи (например, Fila Marble Restorer).
 За по-дълбоки или по-широко разпространени повреди, причинени от химикали ще е нужно машинно полиране на цялата повърхност.
  Устойчивост на издраскване. Продуктите на мраморна основа са с по-ниска степен на устойчивост срещу издраскване, по подобие на много от видовете естествен мрамор. При ежедневното ползване те могат да бъдат издраскани, което като цяло не влошава естетичните им качества. Драскотините са по-забележими върху тъмни материали с фини частици, което е добре да се вземе предвид на етапите на планиране.
 Силно издраскан под може да се възстанови единствено чрез повторно полиране на повърхността с машина за полиране на мрамор.
  Отстраняване на упорити петна. Това се извършва много внимателно като се избягва употребата на киселинни субстанции. Може да се използват и алкални продукти (например „PS 87” на Fila) но само след изпитване на техния ефект върху материала.
  СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА МАТЕРИАЛИ НА КВАРЦОВА ОСНОВА И EVO
Повреди, причинени от киселинни субстанции. Продуктите от тази серия не се повреждат от киселините, използвани в ежедневието. Те обаче могат да бъдат повредени при продължителен контакт с алкални субстанции. .
  Устойчивост на надраскване. Тази серия от продукти се отличава с изключителна устойчивост на надраскване. При нормални условия на ползване, драскотините не са видими. Възстановяването на надраскани повърхности обаче е трудно и доста често неуспешно.
  Отстраняване на упорити петна. Могат да се използват както киселинни продукти (например Deterdek на Fila) така и алкални продукти (например „PS 87”) благодарение на високата степен на устойчивост на тези материали. Техният ефект трябва да бъде изпитан предварително.
  Петна от ръжда. Те представляват кръгове, причинени от влага по време на съхраняването на плочите, която изкарва на повърхността железния оксид, използван в сместа. Тези кръгове могат да се отстранят много лесно чрез използване на специални киселинни детергенти (например, Deterdek на Fila) и няма да се образуват отново при рязането на материала.