БЛОКОВЕ (около 3 m³, 120x80x305 cm) Блоковете от мрамор и композитен камък "Evo" се получават в резултат на първите две фази от производствения цикъл.

Готовите блокове се съхраняват в зона за складиране на открито за период от около една седмица след производството им, като това е времето, необходимо за етапа на полимеризация, след което блоковете се разрязват с пилорама така че да се образуват неполирани плочи.