ПРИЛОЖЕНИЯ: ОТСТРОИТЕЛСТВО ДО ОБЗАВЕЖДАНЕ Quarella произвежда отличаващи се с изключителна гъвкавост, големи плочи (с размери до 3050 x 1410 mm с дебелини 12, 20, 30 mm) за множество различни приложения в сгради. Плочите могат да се трансформират в плочки голям формат за подови покрития в обществени сгради и за целите на обзавеждането.

Блоковете от мрамор и композитен камък "Evo" се получават в резултат на първите две фази от производствения цикъл.

Готовите блокове се съхраняват в зона за складиране на открито за период от около една седмица след производството им, като това е времето, необходимо за етапа на полимеризация, след което блоковете се разрязват с пилорама така че да се образуват неполирани плочи.