ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ Производственият цикъл на Quarella е резултат на задълбочено технологично проучване, което се усъвършенства непрекъснато вследствие на дългогодишния опит. Материалите се реализират на базата на прецизни формулировки, в рамките на различни фази, в резултат на което се получава окончателния продукт.

Производственият цикъл най-общо включва следните фази:

1) Подбор и смесване на суровини;

2) Виброкомпресиране на инертния материал във вакуум;

3) Полимеризация на материала;

4) Разрязване на блокове (незадължително);

5) Завършваща обработка на неполираните плочи (завършващата обработка може да се състои в полиране, заглаждане, почистване с четка) и разрязване на големите плочи на плочки с по-малък размер или размери по поръчка на клиента.

Материалите на Quarella се делят на продукти на мраморна или кварцова основа. Продуктите на мраморна основа се оформят като блокове (всеки с размери 3 m³), докато тези на кварцова основа се предлагат във формата на големи плочи поради изключителната им твърдост.

Техническите характеристики на продуктите и характеристиките на материалите от които са изработени зависят главно от естеството на използвания материал (мрамор или кварц). Естетическите аспекти на материала се обуславят от големината на отрязаните части, използваните пигменти и различните видове процедури за смесване, използвани в различните фази на производство.

Продуктите, изработвани от Quarella съдържат голямо количество естествен камък (около 95%) и минимално количество смола, която се ползва като свързващ агент. Техническите характеристики превъзхождат тези на използвания естествен материал, от който се произвежда продукта, т.е., мрамор, гранит или кварц.