Приложение Продуктите на Quarella за подходящи за множество приложения в строителния сектор и при интериорния дизайн/ обзавеждането. Тяхната употреба е сравнима с тази на естествения камък, като се отличава със следните предимства:

- хомогенността на разцветките позволява допълнителни, координирани приложения;

- постоянният размер на плочите свежда отпадъците до минимум;

- естествените дефекти като жили и шупли се елиминират, което позволява да се подобри оползотворяването на плочите.

 
 

Горният чертеж показва някои от най-важните приложения на нашия продукт. Техническият офис на Quarella е на ваше разположение за предоставяне на калкулации за продукти, изрязани по специална заявка.