QZERO

Quarella разработи иновативно и ексклузивно технологично решение, което интегрира процеса на производство на инженерни каменни блокове и е известно като QZERO. Чрез прилагането на процеса QZERO, Quarella драстично намалява всяка възможност за непълно втвърдяване. Quarella разработи и внедри идеално адаптирана производствена последователност за втвърдяване на блоковете. Това включва две фази (първична и вторична) в две отделни зони за съхранение при различни контролирани температури. Процесът предвижда прилагането на предварително определени съотношения на температури/времеви стъпки, за да се разработят контролирани реакционни криви на нагряване и охлаждане. Резултатът от тази иновативна система е оптимално втвърден материал, който показва по-ниско въздействие върху околната среда в сравнение с продуктите, произведени със стандартни техники за производство на блокове. Този процес намалява остатъчното съдържание на VOC (летливи органични съединения) в масата в сравнение с нормалните производствени системи и гарантира, че продуктът освобождава изключително ограничени количества летливи вещества в околната среда, нито през атмосферата, нито докато е обект на потенциално „избелване“ от водната маса (разтворен във вода или в други разтворители). Това прави продукта практически инертен и най-екологичният продукт в своята продуктова категория. Допълнителни предимства за околната среда включват намалено въздействие на вторични продукти от по-нататъшна трансформация и лесно изхвърляне в края на жизнения цикъл.

За да видите пълните
подробности за проекта,
моля
свържете се с нас.